Informace o službě DEKRA Automobil a.s. v oblasti doplňování chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci – část II

  V souvislosti s pravidly, pro placení poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, zaplatí tento poplatek vedle žadatele o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel i žadatel o první přeregistraci vybraného vozidla, které je již v České republice registrováno.

  Výše poplatku se stanoví dle § 37 e, odst. 3 zákona 185/2001 Sb., ve znění zákona 383/2008 Sb. Obsah naší služby se týká případů, kdy stupeň plnění příslušné emisní úrovně pro účely stanovení poplatku podle odst. 2 výše uvedeného zákona (ve skutečnosti se jedná o uvedení příslušného předpisu EHK, resp. směrnice ES) v Osvědčení o registraci vozidla - část II („velký technický průkaz“) není uveden.

  V tomto případě pověřená zkušebna vydá v rámci první přeregistrace vybraného vozidla, které je již v České republice registrováno „Doklad“ pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci - část II. Vzor tohoto dokladu, jehož obsah a forma byly projednány se zástupci MD ČR, připojujeme v příloze.

Postup pro vydání „Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci část II“ je následující:

1. Stanice technické kontroly provede vždy v rámci přeregistrace evidenční kontrolu vozidla a vydá protokol o evidenční kontrole vozidla.

2. STK zajistí odeslání kopie protokolu o evidenční kontrole a kopii Osvědčení o registraci vozidla - část II („velký technický průkaz“) pověřené zkušebně DEKRA Automobil a.s.

3. Pověřená zkušebna vydá doklad pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci - část II a odešle tento doklad zpět.

4. Žadatel o první přeregistraci vybraného vozidla výše uvedený doklad předloží na pracovišti dopravního odboru obce s rozšířenou působností, kde mu na jeho základě do Osvědčení o registraci II („velkého technického průkazu“) zapíší emisní předpis EHK OSN, resp. směrnici EHS/ES. Tímto zápisem se prokáže stupeň plnění příslušné emisní úrovně.

Příslušný poplatek dle výše uvedeného zákona je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech, jejichž hodnota je ve výše uvedeném dokladu rovněž uvedena (příslušná hodnota „EURO“).

ADRESA:
Masarykova 475, Domažlice
Bezděkovské předměstí

KONTAKT:
Autoservis + Pneuservis: 
telefon: +420 379 720 586

STK: 
telefon: +420 379 768 242

Emise: 
telefon: +420 379 768 252

Autoservis Domažlice
mapa Domažlice - autoservis

STK Chrastavice
mapa Chrastavice - STK