Druhy technických prohlídek a doklady předkládané před provedením technické prohlídky

dekra

1) Co předepisuje zákon motoristovi z hlediska technické prohlídky?

- technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

2) Opakovaná technická prohlídka

- technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

3) Evidenční kontrola

- technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla: - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla: - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

c) v případě přestavby vozidla: - technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

5) Technická prohlídka před registrací vozidla:

- technický průkaz vozidla - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

6) Technická prohlídka ADR:

- technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu - protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu), - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle §41 zákona č.56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno - doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizaci. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje - doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít), - osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

7) Technická prohlídka na žádost zákazníka:

- pouze ty doklady , které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.".

ADRESA:
Masarykova 475, Domažlice
Bezděkovské předměstí

KONTAKT:
Autoservis + Pneuservis: 
telefon: +420 379 720 586

STK: 
telefon: +420 379 768 242

Emise: 
telefon: +420 379 768 252

Autoservis Domažlice
mapa Domažlice - autoservis

STK Chrastavice
mapa Chrastavice - STK