Zavedení tzv. „ekologické plakety“ pro vjezd do „ekologických zón“ v Německu.

   Vážení motoristé, chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývající zavádění „ekologických zón“ v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissions-schutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů viz. Obr.1 (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):

1 emisní stupeň 1 emisní stupeň (bez plakety)

2 emisní stupeň 2 emisní stupeň (červená plaketa)

3 emisní stupeň 3 emisní stupeň (žlutá plaketa)

4 emisní stupeň 4 emisní stupeň (zelená plaketa)

  První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

začátek zony obr.2 Značka začátek zóny

konec zony obr.3 Značka konec zóny

doplnkova znacka obr.4 Doplňková značka

ekologická plaketa Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla. Kdy a kde vstoupí v platnost ekologické zóny v Německu? Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující oblasti:

1.1.2008 12.1.2008 1.3.2008 1.7.2008 1.10.2008 V roce 2008 1.1.2009 1.1.2010 V roce 2010, výhledově

Berlin, Hannover, Köln (Berlín, Hannover, Kolín nad Rýnem) Dortmund Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Reutlingen Bochum München (Mnichov) Augsburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Mühlacker, Pforzheim, Regensburg, (Augsburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt nad Mohanem, Mühlacker, Pforzheim, Řezno) Nürnberg, Herrenberg (Norimberk, Herrenberk) Freiburg (Breisgau) Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Heidelberg, Karlsruhe, Leipzig, Magdeburg, Neu-Ulm, Pleidelsheim, Ulm (Braunschweig, Darmstadt, Drážďany, Heidelberg, Karlsruhe, Lipsko, Magdeburg, Neu-Ulm, Pleidelsheim, Ulm)

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

  K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

Cena za získání ekologické plakety je 300,- Kč včetně DPH. Plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly v Chrastavicích.

ADRESA:
Masarykova 475, Domažlice
Bezděkovské předměstí

KONTAKT:
Autoservis + Pneuservis: 
telefon: +420 379 720 586

STK: 
telefon: +420 379 768 242

Emise: 
telefon: +420 379 768 252

Autoservis Domažlice
mapa Domažlice - autoservis

STK Chrastavice
mapa Chrastavice - STK