Politika integrovaného systému

Společnost se zabývá opravou a údržbou silničních motorových vozidel. Rozhodnutí o zavedení integrovaného systému managementu je vnímáno jako začátek procesu, který pomůže upevnit postavení společnosti nejen v plzeňském regionu, ale pomůže jí i v rámci postavení v celé Evropské unii.

Pro společnost je získání certifikace i otázkou prestižní, neboť řada zákazníků preferuje dodavatele se zavedeným integrovaným systémem managementu.

Strategické cíle:

• Důsledně naplňovat příslušné požadavky právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se firma zavázala, a které se vztahují k environmentálním aspektům firmy. • Efektivní interní i externí komunikací zajišťovat dobré vztahy se současnými zákazníky a získávat nové. • Zlepšovat organizaci chodu firmy s cílem zajistit vysokou kvalitu a efektivitu práce, včetně dodržování stanovených technologií a pracovních postupů. • Zabezpečovat zavádění a využívání nových technologií. • Vhodným výběrem dodavatelů služeb a materiálů zajistit optimální spolupráci a tím i spokojenost zákazníků. • Zabezpečovat rozvoj lidských zdrojů, zapojovat všechny pracovníky firmy i spolupracující osoby do odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. • Trvale hledat a efektivně využívat realizovatelné možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů. • Neustále zlepšovat integrovaný systém a předcházet znečišťování.

Za plnění uvedených strategických cílů odpovídá jednatel. Zodpovídá rovněž za rozpracování této Politiky do konkrétních cílů integrovaného systému.

V Domažlicích dne 17.7.2009

ADRESA:
Masarykova 475, Domažlice
Bezděkovské předměstí

KONTAKT:
Autoservis + Pneuservis: 
telefon: +420 379 720 586

STK: 
telefon: +420 379 768 242

Emise: 
telefon: +420 379 768 252

Autoservis Domažlice
mapa Domažlice - autoservis

STK Chrastavice
mapa Chrastavice - STK