Praktické rady

Nabíjení autobaterie

Nabíjení v autě - alternátorem: Automobily jsou v dnešní době vybaveny alternátory s elektronickým regulátorem dobíjení. Při jeho správné funkci má být při běhu motoru na kontaktech autobaterie napětí v rozmezí 13,8 - 14,4 V. Díky elektronickému regulátoru napětí nepřekročí 14,4 V. Jinak by totiž docházelo k přebíjení baterie a tím i k většímu úbytku elektrolytu.

Nabíjení dobíječkou: můžeme provádět bez demontáže baterie z vozidla, nemusíme ani odpojovat kontakty autobaterie. Dobíjení bychom měli provádět proudem přibližně o velikosti 10% kapacity autobaterie (pro autobaterii 50 Ah proudem cca 5 A).

Autobaterie se považuje za plně nabitou: jestliže všechny články intenzivně plynují a elektrolyt vykazuje hustotu 1,28 g / cm³, a napětí autobaterie měřené při průchodu nabíjecího proudu je v rozmezí 15,3 - 16,5 V.

Akumulátor téměř zcela vybitý: vykazuje hustotu elektrolytu 1,12 - 1,15 g / cm³. Takovýto akumulátor může při větších mrazech zamrznout a poškodit se. Případně se může i zcela roztrhnout.

Hluboce vybitý akumulátor: (hustota elektrolytu je menší než 1,07 g / cm³) může zamrznout již při teplotách slabě pod nulou.

Pokud nebudeme delší dobu vozidlo používat: je nutné autobaterii "udržovat v kondici" pravidelným dobíjením:

• Akumulátor v nádobě z tvrdé pryže (starší autobaterie) dobíjet 1x za 3 měsícíce • Akumulátor v nádobě z polypropylénu stačí dobíjet 1x za 5 měsíců

Starat se samozřejmě musíme i o autobaterie s částečnou údržbou (nemají šroubovací zátky), které je také nutno časem dolít destilovanou vodou (zátky vydloubneme nožem) a samozřejmě dobít. Pouze u zcela bezúdržbových baterií (BOSCH, DELCO, Optima ... ), se o elektrolyt nemusíme starat, protože tyto autobaterie používají odlišnou technologii (také jsou výrazně dražší). Tyto autobaterie stačí udržovat nabité. V jakém jsou stavu poznáme podle indikátoru (nazýván též "magické oko"). Většinou platí (např. BOSCH):

zelená - bezvadný stav, nabitá • červená - potřeba dobít • černá - autobaterie dosloužila

Bosch radí – tipy pro servis brzd

O tom, že brzdový systém v každém automobilu patří k jeho nejdůležitějším částem, jistě není pochyby. Zaslouží si proto odpovídající péči, zejména preventivní. V případě brzd jsou nejvíce mechanicky a tepelně namáhány třecí díly – kotouče a destičky, bubny a čelisti. Které parametry zejména kontrolujeme?

Brzdové kotouče - minimální tloušťka: u kotoučů Bosch lze vedle údaje vyraženého na kotouči nalézt i v katalogu brzdových dílů nebo v informačním systému Bosch ESI(tronic). Kotouče opotřebené pod hranici minimální tloušťky jsou vystaveny zvýšenému riziku tepelného přetížení, trvalé deformace (nadměrné boční házivosti) a případné destrukci. - boční házivost: Bosch připouští hodnotu měřenou na vozidle (náboji kola) max. 0,10 mm - diference tloušťky třecích ploch se měří na 6 místech a může být max. 0,015 mm. V případě překročení některé z uvedených hodnot doporučuje Bosch výměnu brzdových kotoučů. Kotouče nesmí být zkorodované, popraskané, drážkované, s matnými ploškami na třecí ploše.

Tyto znaky opotřebení jsou důvodem pro neodkladnou výměnu brzdových kotoučů!

Brzdové destičky - tloušťka třecího materiálu: nesmí být tenčí než 2 mm, měřeno od kovové opěrné desky. Popraskaný, separovaný, spálený a vydrolený třecí materiál je důvodem pro výměnu destiček.

Hlavní zásady při výměně kotoučů a destiček: - vždy měníme kotouče a destičky na celé nápravě - kola utahujeme do kříže momentovým klíčem na hodnotu předepsanou výrobcem vozidla (bývá zpravidla mezi 80 – 110 Nm). - před zkušební jízdou několikrát sešlápneme brzdový pedál, aby se vymezila vůle mezi destičkami a kotoučem a brzdy byly v pohotovostní poloze. - prvních 200 km se vyvarujeme bezdůvodného intenzivního brzdění.

Při provádění jakýchkoli servisních úkonů na brzdové soustavě doporučujeme zkontrolovat stav brzdové kapaliny, a to: - vizuálně její barvu, černá je nevyhovující. - bod varu: pokud je nižší než 150-170 °C (podle třídy DOT), je nutno měnit brzdovou kapalinu IHNED!

Pečlivý servis brzd se určitě vyplatí! Nejen proto, že u automobilů vybavených systémem ABS/ASR nebo ESP jsou bezvadně působící brzdy na jednotlivých kolech i stav brzdové kapaliny zásadní podmínkou pro správnou funkci elektronických systémů, ale zejména pro důležitý pocit bezpečnosti řidiče i pasažérů a koneckonců i ostatních účastníků silničního provozu.

Když v autě pískají brzdy

Mráz po zádech běhá při pazvucích, které vycházejí od předních kotoučových brzd některých automobilů. Nepříjemné pískání působí - jak se shodují odborníci - nejčastěji nevhodná kombinace brzdového kotouče a brzdové destičky. Odborníci tvrdí, že v posledních letech se u vozů vybavených originálními díly brzd s pískáním kotoučů a destiček prakticky nesetkali. "Ale vždy, když ten problém řidič má, při opravě se ukáže, že do vozu namontoval díly od náhradního výrobce. Ty jsou sice výrazně levnější, ale někdy se šetření vymstí třeba zrovna nepříjemnými zvuky," vysvětluje jeden z nich. Motoristům doporučuje, aby na brzdách nešetřili a kupovali pro ně jen originální díly. "Auto pojede třeba i s menším výkonem motoru, ale bez brzd jde vždy o život," připomíná. Pískání, které ve zmíněných případech bývá dlouhodobé, odstraní většinou jen výměna brzdových destiček a někdy je nutná také výměna brzdových kotoučů.

Podle mínění automechaniků může být další příčinou pískání brzd poškozená zadní strana destičky. Ta má od výrobce v místě, kde na ni působí brzdový váleček, plastovou vrstvu, která má bránit právě nepříjemným zvukům vznikajícím při pohybu pístku a destičky. I v tomto případě pomůže jen výměna destiček. Potíže často působí také nečistota, která ulpěla na kotouči nebo na destičce třeba při delší jízdě prašnou silnicí. "Stačí několikrát po sobě prudce zabrzdit a nepříjemný zvuk většinou zmizí. Intenzivním bržděním se nečistoty odstraní," radí.

K vyčištění brzd slouží také speciální chemické přípravky ve sprejích. Chemikálii opravář nastříká na kotouč i na brzdovou destičku a nechá působit v duchu návodu uvedeného na obalu spreje. U některých starších automobilů - například značky BMW - vychází od kotoučů nepříjemný zvuk, který však není pískavý, nýbrž připomíná tření kovů. To se projevuje akustická signalizace opotřebení předních brzdových destiček. Na těch je totiž už z výroby indikační plech, který v okamžiku, kdy je destička ojetá, začne dřít o kotouč. Dává tím jasný signál k výměně destiček.

Servis klimatizace

Jak v létě, tak i v jiných ročních obdobích je nutno pravidelně uvádět do chodu systém klimatizace (alespoň jednou za 15 dnů) na alespoň několik minut. Díky tomu bude zajištěno správné promazání všech elementů a utěsnění spojů, což prodlužuje dobu spolehlivého fungování klimatizace.

Jestliže při parkování pod automobilem vybaveným klimatizací vznikne malá louže vody, pak to nesignalizuje žádné poškození. Ochlazená vodní pára se kondenzuje a je vypouštěna z vozidla.

V průběhu horkých dnů teplota vozidla zaparkovaného na slunci může dosahovat až 60°C. Při dodržování základních zásad se můžeme opět rychleji dočkat příjemné pohody v kabině: - parkujte pokud možno ve stínu, při odjezdu nastavte jak klimatizaci, tak přívod na maximum, - přes ani ne prvních dvacet metrů jeďte s otevřenými okny, pak v kabině rychleji zavládne příjemný chlad.

Klimatizace snižuje nejen teplotu, ale také vlhkost vzduchu v kabině vozidla. Optimální teplota (ze zdravotního hlediska) v interiéru vozidla musí být nižší o 5-6 °C než vnější teplota. Je doporučováno, aby nebyla nižší než 22 °C.

Pravidelná dezinfekce výměníku tepla (odpařovače) chrání proti vzniku hub, bakterií a virů nebezpečných pro naše zdraví, které vznikají v důsledku často měnící se teploty odpařovače. Dezinfekce odpařovače je doporučována jednou ročně a výměna odpařovače jednou za dva roky.

Důležitým dílem klimatizace je také kabinový filtr. Znečištění tohoto dílu vede ke snížení účinnosti klimatizace a např. zamlžování skel. Proto je filtr nutno vyměňovat každoročně, po asi 15 tis. km nebo podle doporučení výrobce.

ADRESA:
Masarykova 475, Domažlice
Bezděkovské předměstí

KONTAKT:
Autoservis + Pneuservis: 
telefon: +420 379 720 586

STK: 
telefon: +420 379 768 242

Emise: 
telefon: +420 379 768 252

Autoservis Domažlice
mapa Domažlice - autoservis

STK Chrastavice
mapa Chrastavice - STK