Emise

Adresa

Chrastavice 111, 344 01 Domažlice

Telefon

379 768 252 | 606 602 261

EKOLOGICKÁ PLAKETA


Zavedení tzv. „ekologické plakety“ pro vjezd do „ekologických zón“ v Německu

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

Cena za získání ekologické plakety do nízkoemisních zón v Německu je 400,- Kč včetně DPH. Plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly v Chrastavicích.

Platnost ekologické plakety je časově neomezená a je vázána s registrační značkou vozidla.

Cena za získání ekologické plakety do nízkoemisních zón v Rakousku je 1 400,- Kč včetně DPH. Plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly v Chrastavicích.

Platnost ekologické plakety je časově neomezená a je vázána s identifikátorem VIN vozidla.

Pickerl

E-PLAKETA DO NĚMECKA


E-Plaketa umožňuje motorovým vozidlům bez finančního postihu čerpat místně zavedené výhody

• parkovaní zdarma na vymezených místech, parkovacích zónách,
• používání vyhrazených sdílených jízdních pruhů pro BUS, TAXI, apod.,
• parkovaní na stáních (místech) určených pro dobíjení vozidel, apod.

E-Plaketa je určena pro motorová vozidla registrovaná v zahraničí kat. M1, N1, L3e, L4e, L5e a L7e s pohonem na:

  • čistě elektrický pohon
(BEV – Battery Electric Vehicle)
  • Plug-in-Hybrid
    • požadavek CO2 ≤ 50g/km

(PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

  • palivové články

(FCEV –  Fuel Cell Electric Vehicle – vodík H2)

E-Plaketa  NENÍ  ekologická plaketa do nízkoemisních zón (Umwelt ZONE), tzn. E-Plaketa  NENAHRAZUJE  ekologickou plaketu do Německa.

Vylepení/umístění E-Plakety se aplikuje z vnější strany na zadní část motorového vozidla, tak aby E-Plaketa byla pohledově viditelně čitelná. Umístění není přímo definováno, je proto doporučeno E-Plaketu umístit/lepit vpravo dolu na zadní sklo ve směru jízdy vozidla, tak aby nezasahovala do výhledového pole řidiče směrem zpět. V případě vozidel kategorie L3e, L4e, L5e a L7e se taktéž E-Plaketa umístí/přilepí celou svou plochou z vnější strany na viditelnou zadní část vozidla, pokud to vozidlo umožňuje, vpravo ve směru jízdy (!nelepí se na bezdemontážně odnímatelnou část vozidla, např.  kufry, moto přilbu, apod.!).

CENÍK


Měříme emise všech značek- Benzín, Diesel a LPG/NG

SlužbaDruhTypCena
Měření emisíDieselOsobní automobily 1 000 Kč
Měření emisíDieselNákladní automobily do 3,5 t 1 000 Kč
Měření emisíDieselNákladni automobily nad 3,5 t 1 200 Kč
Měření emisíDieselTraktory 1 200 Kč
Měření emisíBenzínOsobní automobily 1 000 Kč
Měření emisíBenzínNákladní automobily do 3,5 t 1 000 Kč
Měření emisíBenzínNákladní automobily nad 3,5 t 1 200 Kč
Měření emisíBenzínTraktory 1 200 Kč
Měření emisíLPG/NGOsobní automobily 1 200 Kč
Měření emisíLPG/NGNákladní automobily do 3,5 t 1 200 Kč
Měření emisíLPG/NGNákladní automobily nad 3,5 t 1 500 Kč
Měření emisíLPG/NGTraktory 1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Platí od 03.01.2022.

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly uveřejňované podle zákona č. 56/2001 Sb. §58 odst. 1 písmeno h